Egzamin zawodowy

Na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce egzaminy zawodowe znajdziecie informacje dotyczące organizacji egzaminu zawodowego. Poniżej znajdują się linki do wybranych dokumentów:

1. Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/3.2021_PP2019_EZ_last.pdf

2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2019 – aktualizacja z 21 grudnia 2021 r.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/6.2022_PP2019_Inf_EZ_21-12.pdf

3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/8.2022_PP2019_Dost.pdf

4. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/3.2021_PP2019_EZ_last.pdf

5. Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/InfZadjPP2019.pdf

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym pisemnym i praktycznym w 2022 roku

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPis_2019z.pdf

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPra_2019z.pdf

7. Deklaracja dla uczniów ostatniej klasy branżowej szkoły I stopnia

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf

Na stronie  https://arkusze.pl/ w dziale egzaminy zawodowe znajdziecie arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/ znajdziecie przykładowe zadania. Na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/zadania-egzaminacyjne-jawne-wskazane-na-sesje-lato-2022/ znajdują się jawne zadania egzaminacyjne.

                                                                  Rok szkolny 2021/2022
                                                      Terminy EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

                                                                           sesja 2022 Lato (czerwiec – lipiec 2022 r.)

                         

Skip to content