Ładowanie...

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Lp. Zdarzenia – czynności Terminy
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Zakończenie I semestru 27 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe 13 luty- 26 luty 2023 r
Początek II semestru 27 luty 2023 r
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 14 października 2022 r, 1 listopada 2022r., 11 listopada 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 6 stycznia 2023 r., 1-2 maja 2023 r., 8 czerwca 2023 r.
Dodatkowe dni wolne 31 października 2022 r., 10 listopada 2022 r., 2 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
2. Spotkania z rodzicami
I SEMESTR
Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami 22.09.2022 r.
Konsultacje indywidualne z nauczycielami 21.10.2022 r.
Wywiadówka śródsemestralna 24.11.2023 r. 
kl. IA – godz. 16:30, kl. IB – godz. 16:30, kl. IC – godz. 16:30, kl. IIA – godz. 16:30, kl. IIB – godz. 17:30, kl. IIIA – godz. 16:30, kl. IIIB – godz. 17:30
Wywiadówka podsumowująca I semestr 27.01.2023 r.
kl. IA – godz. 16:00, kl. IB – godz. 16:00, kl. IC – godz. 16:00, kl. IIA – godz. 16:00, kl. IIB – godz. 16:00, kl. IIIA – godz. 16:00, kl. IIIB – godz. 17:00
II SEMESTR
Konsultacje indywidualne z nauczycielami 23.03.2023 r. – godz. 16:30
Wywiadówka śródsemestralna 27.04.2023 r.
kl. IA – godz. 16:30, kl. IB – godz. 16:30, kl. IC – godz. 16:30, kl. IIA – godz. 16:30, kl. IIB – godz. 17:30, kl. IIIA – godz. 16:30, kl. IIIB – godz. 17:30
Konsultacje indywidualne z nauczycielami 15.05.2023 r. – godz. 16:30
3.
Wydanie świadectw
Wydanie świadectw 23.06.2023 r.
Skip to content