Podanie na Kwalifikowane Kursy Zawodowe 2024/2025

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Strzelcach Opolskich, z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Matejki 21, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i nauki, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1781), w tym na przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
Oświadczam, że:
a) zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
b) zostałem(-am) poinformowany(-na), iż odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy,
c) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
d) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Możesz też pobrać podanie i dostarczyć je osobiście do naszej szkoły

Skip to content