Przygotowanie do egzaminów

Lp. ZAWÓD SYMBOL CYFROWY ZAWODU NUMER KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI BRANŻA LINKI DO ĆWICZEŃ
(wg podstawy programowej kształcenia zawodów– rok)
1 TECHNIK AUTOMATYK 311909 ELM.04 (2019) Eksploatacja układów automatyki przemysłowej branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-elm-04/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-elm04-eksploatacja-ukladow-automatyki-przemyslowej/
EE.18 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-ee-18/
2 TECHNIK BUDOWY DRÓG 311216 BUD.15 (2019) Organizacja robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
branża budowlana (BUD) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bud-15/
BD.25 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bd-25/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-bud15-organizacja-robot-zwiazanych-z-budowa-i-utrzymaniem-drog-i-obiektow-inzynierskich-oraz-sporzadzanie-kosztorysow/
3 TECHNIK ELEKTRYK 311303 ELE.05 (2019) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych branża elektroenergetyczna(ELE) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-elm-05/
EE.26 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-ee-26/
E.24 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-e-24/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-ele05-eksploatacja-maszyn-urzadzen-i-instalacji-elektrycznych/
4 TECHNIK HANDLOWIEC 522305 HAN.02 (2019) Prowadzenie działań handlowych branża handlowa (HAN) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-han-02/
AU.25 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-au-25/
A.22 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-22/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-han02-prowadzenie-dzialan-handlowych/
5 TECHNIK MECHANIK 832201 MEC.09 (2019) Organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń
branża mechaniczna (MEC) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-mec-09/
MG.44 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-mg-44/
M.44 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-m-44/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-mec09-organizacja-i-nadzorowanie-procesow-produkcji-maszyn-i-urzadzen/
6 TECHNIK MECHATRONIK 311410 ELM.06 (2019) Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych
branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-elm-06/
EE.21 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-ee-21/
E.19 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-e-19/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-elm06-eksploatacja-i-programowanie-urzadzen-i-systemow-mechatronicznych/
7 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 MOT.06. (2019) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych branża motoryzacyjna (MOT) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-mot-06/
MG.43 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-mg-43/
M.42 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-m-42/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-mot06-organizacja-i-prowadzenie-procesu-obslugi-pojazdow-samochodowych/
8 TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 311219 BUD.25 (2019) Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w
budownictwie
branża budowlana (BUD) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bud-25/
BD.21 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bd-21/
9 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922 DRM.08 (2019) Organizacja i prowadzenie procesów
przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
branża drzewno-meblarska (DRM) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-drm-08/
AU.50, AU.15 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-au-50/
https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-au-15/
https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-50/
A.50, A.13 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-13/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-drm08-organizacja-i-prowadzenie-procesow-przetwarzania-drewna-i-materialow-drewnopochodnych/
10 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403 SPC.07 (2019) Organizacja i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych
branża spożywcza (SPC) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-spc-07/
TG.17 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-tg-17/
T.16 https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-t-16/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-spc07-organizacja-i-nadzorowanie-produkcji-wyrobow-spozywczych/
11 TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 311927 TDR.02 (2019) Organizacja przewozu środkami transportu drogowego branża transportu drogowego (TDR) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-tdr-02/
AU.69 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-au-69/
A.70, A.69(2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-70/
https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-69/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-tdr02-organizacja-przewozu-srodkami-transportu-drogowego/
12 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 FRK.03 (2019) Projektowanie i wykonywanie fryzur branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-frk-03/
AU.26 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-au-26/
A.23 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-a-23/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-frk03-projektowanie-i-wykonywanie-fryzur/
13 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 HGT.12 (2019) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-hgt-12/
TG.16 (2017) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-tg-16/
T.15 (2012) https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-t-15/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-hgt12-organizacja-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/
           
Skip to content