PROJEKT EOG - Informacja o konferencji

W dniu 29.04.2022 r., w siedzibie partnera projektu w Strzelcach Opolskich, odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Lidera Projektu, przedstawiciele Partnera projektu, w tym członkowie Zarządu stowarzyszenia, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy współpracujący z placówką partnera projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Konferencję otworzyła Pani Maria Kauza, Prezes Stowarzyszenia, przybliżając zebranym gościom profil działalności prowadzonej przez SOSM placówki oświatowej. W dalszej części wystąpił Pan Piotr Kalinowski, koordynator projektu, przedstawiając szczegółowy zakres realizowanego projekt, jego założenia, cele, działania. Zebrani goście zostali też poinformowani o źródłach finansowania projektu, przede wszystkim o dofinansowani otrzymanym od Państw darczyńców.

Projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich” korzysta z dofinansowania o wartości 2 221 572 PLN otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Skip to content