PROJEKT EOG - Informacja o realizacji projektu

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich, jako partner, wraz z Fundacją Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, w roli Lidera projektu, realizują projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich”.

Projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich” korzysta z dofinansowania o wartości 2 221 572 PLN otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 900 436,17 PLN, z czego koszty kwalifikowane 3 733 734,99 PLN. Dofinansowanie projektu wynosi 2 613 614,49, środki te pochodzą z Państw darczyńców (dofinansowanie EOG) oraz z Budżetu Państwa, odpowiednio w kwotach 2 221 572,31 PLN oraz 392 042,18 PLN. Łączna wartość dofinansowania sięga 70%, pozostała kwota projektu jest finansowana w formie preferencyjnej pożyczki udzielanej przez NFOŚiGW.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Poza celem głównym opisanym w kolejnym punkcie projekt przyczyni się również do:

– poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery,

– zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektów oraz kosztów bieżących napraw.

– poprawy jakości infrastruktury w zakresie usług publicznych związanych z edukacją,

– polepszenia wizerunku obszaru, na którym będzie realizowany projekt,

– podniesienia poziomu życia mieszkańców.

– poprawy świadomości w zakresie energooszczędności wśród mieszkańców.

Zakres zadań termomodernizacyjnych w budynku Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu obejmuje:

a) montaż powietrznych pomp ciepła – 10 szt.

b) montaż kurtyny powietrznej – 1 szt.

c) prace związane z modernizacją węzła

d) system zarządzania energią obejmujący zdalny odczyt i archiwizację zużycia ciepła oraz pozwalający na optymalną pracę układu biwalentnego wraz
ze stacją meteo

e) zmianę źródła ciepła CWU – Prace związane z przystosowaniem nowego źródła ciepła do CWU

f) instalację PV – Instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 170 kW

g) wymianę oświetlenia na LED w całym obiekcie

Zakres zadań termomodernizacyjnych w budynku Społeczno-Oświatowego stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich obejmuje:

a) zmianę źródła ciepła na kocioł gazowy o mocy ok 49 kW, instalację systemu zarządzania energią

b) wymianę drzwi na zgodne z WT 2021

c) wymianę okien na zgodne z WT 2021

d) ocieplenie dachu styropapą

e) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

f) wymianę oświetlenia na LED

g) instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,04 kW

Poza pracami termomodernizacyjnymi w obiektach objętych projektem zaplanowano również komponent edukacyjno-informacyjny, którego elementami są:

  • Kampania w mediach, w tym mediach społecznościowych, obrazująca wpływ wyborów „energetycznych” na środowisko
  • Organizacja konkursu „Odnawialne Źródła Energii”
  • Zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w szkołach – „Zielona Energia”
  • Umieszczenie w obu szkołach „liczników oszczędności”.
Skip to content