Ładowanie...

Pracownik pomocniczy ślusarza

Wykonuje proste czynności stanowiące zakres działań zawodowych ślusarza. Realizuje prace związane z wykonywaniem i naprawą elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń czy narzędzi. Przeprowadza prace porządkowe w obrębie zakładu ślusarskiego oraz dba o utrzymanie ładu na powierzonym mu stanowisku pracy w zakresie używanych narzędzi, maszyn i urządzeń. Pracuje pod kierunkiem wykwalifikowanego ślusarza.

Skip to content