Pracownik pomocniczy mechanika

Wykonuje prostsze czynności stanowiące zakres działań zawodowych mechanika – montera maszyn i urządzeń. Realizuje prace pomocnicze związane z montażem, demontażem, obsługą  naprawą prostych elementów maszyn i urządzeń, które są odłączone od źródła energii. Zajmuje się czyszczeniem, konserwacją podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń. Pomaga w obszarze prostszych czynności związanych z obsługą klientów zakładu mechanicznego. Przeprowadza prace porządkowe w obrębie zakładu mechanicznego oraz dba o utrzymanie ładu na powierzonym mu stanowisku pracy w zakresie używanych narzędzi, maszyn i urządzeń. Pracuje pod kierunkiem wykwalifikowanego pracownika np. montera – mechanika maszyn i urządzeń.

Skip to content