Pracownik obsługi hotelowej

Obowiązki zawodowe pracownika obsługi hotelu są ściśle uzależnione od rodzaju miejsca jego zatrudnienia i aktualnej sytuacji – osoba zatrudniona w tym charakterze może wykonywać prace porządkowe, konserwacyjne lub naprawcze (w przypadku napraw niewymagających dodatkowych uprawnień), może pielęgnować rośliny ozdobne, zajmować się utrzymaniem ogrodu, urządzeń rekreacyjnych, etc. Pracownik obsługi hotelu może także organizować formalności związane z zakwaterowaniem gości hotelowych, realizować czynności przyporządkowane recepcjoniście, zastępować boya hotelowego lub pokojówkę w sytuacjach szczególnego obłożenia.

Skip to content