Ładowanie...

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu chemicznego obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych; wytwarza półprodukty i produkty chemiczne podlegające przeróbce w dalszych etapach procesu produkcji; montuje, demontuje, diagnozuje i konserwuje maszyny i urządzenia oraz urządzenia pomocnicze i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w procesach wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego.

Skip to content