Operator procesów introligatorskich

Operator procesów introligatorskich to specjalista, który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne.

Introligator to specjalista, który zajmuje się obróbką materiałów po procesie drukowania. Na przestrzeni lat dziedzina procesów introligatorskich wykazała dużą dynamikę zmian w stosowanych technologiach poprzez automatyzację procesów produkcyjnych.

Introligator zajmuje się:

 • projektowaniem procesów poligraficznych i technologicznym przygotowaniem produkcji oraz jej kontrolą
 • ręcznym lub maszynowym wykonywaniem wyrobów introligatorskich tj. książki, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, plakaty, ulotki itd.
 • obsługą maszyn i urządzeń introligatorskich
 • wykonywaniem wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu tj. teczki, pudełka, ozdobne futerały
 • zabezpieczaniem starodruków, zniszczonych kart i opraw powtórnych książek.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • drukarniach
 • zakładach „małej poligrafii”
 • firmach introligatorskich
 • agencjach reklamy
 • biurze obsługi klienta
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Skip to content