Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

Wykonuje czynności związane z klasyfikacją i rozdrabnianiem kopalin stałych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa, piaski, sole oraz inne surowce chemiczne i skalne. Prowadzi procesy wzbogacania kopalin metodami grawitacyjnymi (np. płukanie w wodzie lub w odpowiednio przygotowanych cieczach ciężkich),
fizykochemicznymi (wzbogacanie najdrobniejszych ziarn w procesie flotacji). Odpowiada za procesy oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów, a także suszenia i przeróbki osadów. Zajmuje się magazynowaniem i załadunkiem produktów przeróbki kopalin stałych. Pracuje przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń m.in. kruszarek, przesiewaczy, młynów, wzbogacalników, flotowników. Odpowiada za regulowanie ich działania w trakcie pracy, prawidłowe odczytywanie wskaźników np. termometrów, obrotomierzy, przepływomierzy. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno-górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania, których jest ściśle zobowiązany.

Skip to content