Ładowanie...

Monter systemów rurociągowych

Buduje, konserwuje i utrzymuje w pełnej sprawności rurociągi górnicze, rurociągi powietrza sprzężonego, rurociągi odwadniania, wodne sieci przeciwpożarowe, rurociągi okrętowe, sanitarne, rurociągi instalacji: przeciwpożarowych, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociągi przemysłowe, itp.; montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła oraz urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur, w tym: gięcie rur na zimno lub gorąco, ukosowanie krawędzi do spawania; łączenie rur śrubami i uszczelkami, zgrzewanie, spawanie i klejenie rur, kolan i kołnierzy oraz montowanie w określonych miejscach odpowiednich akcesoriów systemów rurociągowych (pomp, ciśnieniomierzy, dławików itp.);
 • wykonywanie prefabrykowanych elementów rurociągowych;
 • trasowanie przebiegu rurociągu i przygotowywanie terenu pod montaż systemów rurociągowych;
 • montowanie systemów rurociągowych i porządkowanie terenu po montażu;
 • wycinanie otworów w ścianach, konstrukcji kadłuba itp., montowanie kołnierzy wzmacniających i konstrukcji wsporczych;
 • tworzenie i wykonywanie szablonów i rozwinięć elementów izolacji systemów rurociągowych;
 • wykonywanie prób technicznych drożności i szczelności (prób ciśnieniowych) systemów rurociągowych;
 • wykonywanie robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych;
 • zabezpieczanie systemów rurociągowych przed korozją poprzez nakładanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej;
 • wymienianie uszkodzonych lub zużytych rur i akcesoriów;
 • branie udziału w przeglądach okresowych i remontach, a także w próbach zdawczych systemu rurociągowego;
 • ocenianie jakości wykonanych prac;
 • posługiwanie się narzędziami ślusarsko-montażowymi zwykłymi lub z napędem elektrycznym, jak: przecinaki, gwintownice, nożyce, obcinarki, szlifierki i giętarki, posługiwanie się przyrządami do trasowania, sprzętem spawalniczym, urządzeniami do prób, takimi jak: pompy, sprężarki, manometry oraz urządzeniami transportowymi, takimi jak: wciągarki, podnośniki, wielokrążki itp.;
 • konserwowanie obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz współpracowanie w tym zakresie z serwisantami;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i rysunkami montażowymi;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
  i ochrony środowiska;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu i serwisowania systemów rurociągowych.
Skip to content