Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe; buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe oraz elementy zakończeń kabli i przełącznice; wykonuje wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne oraz instaluje, programuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej; montuje antenowe systemy radiowe i telewizyjne.

 • wykonywanie, konserwowanie, remontowanie i naprawianie telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych);
 • budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, wyznaczanie tras przewodów, przebijanie otworów;
 • mocowanie przewodów i osprzętu telekomunikacyjnego, montowanie złączy kablowych oraz elementów zakończeń kabli i przełącznic;
 • wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych;
 • instalowanie, programowanie i konfigurowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnych, tj. aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych;
 • wykonywanie pomiarów kabli, izolacji i skuteczności uziemienia oraz pomiarów transmisyjnych;
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • wykonywanie przeglądów (odbiorczych, kontrolnych i okresowych) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie uszkodzeń w sieci kablowej, naprawianie i wymienianie uszkodzonych elementów i podzespołów;
 • demontowanie nieczynnych linii lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • posługiwanie się ręcznymi narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi (np.: śrubokręty, lutownice, wkrętarki, wiertarki itp.), przyrządami monterskimi, sprzętem specjalistycznym (np. analizatory, testery, reflektometry) oraz specjalistyczną aparaturą pomiarową (np. mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych);
 • przeprowadzanie konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz współpracowanie z serwisantami w tym zakresie;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i eksploatacyjną w celu przygotowania materiałów i narzędzi, doboru trasy linii kablowej oraz właściwych rozwiązań technologicznych;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu i serwisowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
Skip to content