Ładowanie...

Monter nawierzchni kolejowych

Wykonuje prace przy: budowie, naprawie oraz utrzymaniu nawierzchni kolejowej, zapewniając bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic. Najczęściej są to: montaż przęseł torowych, rozjazdów, skrzyżowań torów; naprawa, konserwacja, demontaż, zabezpieczenia uszkodzonych szyn, czyszczenie rowów bocznych czy studzienek
odwadniających oraz wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza. Swoje czynności może wykonywać przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych takich jak: tramwaj, szybki tramwaj, metro oraz nawierzchnie szynowe dla środków transportu bliskiego (np. suwnice, żurawie, wózki jezdniowe). Zdarza się, że montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

Stanowiskiem pracy montera nawierzchni kolejowej jest teren otwarty, którego ukształtowanie zależy od przebiegu szlaku kolejowego. Często jest to teren niezabudowany, zalesiony lub przebiegający wzdłuż pól, łąk, biegów rzek. Z kolei w przypadku torowisk tramwajowych jest to teren miejski, w którym warunki pracy dodatkowo utrudnia ruch kołowy. Prace torowe odbywają się najczęściej na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na obiektach mostowych wykonywane są często na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych.

Skip to content