Ładowanie...

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac.

Zadania zawodowe:

 • przygotowanie i zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ustalanie zakresu prac montażowych, napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywanie napraw, konserwacji oraz regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych;
  współpraca z przełożonymi i innymi komórkami realizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych;
 • ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy;
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska prowadzenie własnej firmy usługowej;
Skip to content