Ładowanie...

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Celem pracy mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa, co potwierdzają oczekiwania pracodawców i dynamiczny rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych. Nabyte umiejętności określone efektami kształcenia są niezbędne w pracy zawodowej na stanowiskach funkcjonujących na rynku pracy w branży
rolno – hodowlanej, a także podczas  prowadzenia działalności rolniczej w ramach gospodarstwa rolnego.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach  technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. Może także prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.

Do wykonywania zawodu mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych ważne jest przygotowanie absolwenta szkoły do prowadzenia pojazdów silnikowych i umożliwienie w procesie kształcenia ukończenia szkolenia wymaganego od kandydatów na kierowców w zakresie kategorii T, a także w zakresie kategorii B. Jest to szczególnie ważne, gdyż ciągnik jest podstawowym środkiem energetycznych stosowanym zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwi sprawne i szybkie wykonywanie zadań transportowych samochodami dostawczymi o masie do 3,5 tony (dopuszczalnej masy całkowitej) i jazdę z przyczepą lekką (do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej). Jest to ważna umiejętność,  niezbędna dla absolwentów w zawodach z branży rolno-hodowlanej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych, w ramach kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, narzędzi oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz narzędzi,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • wykonywania prac środkami technicznymi stosowanymi w rolnictwie,
 • stosowania automatycznych układów sterujących w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • organizowania eksploatacji środków technicznych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, wymagań agrotechnicznych,
 • wykonywania obsługi technicznej układów i systemów elektronicznych sprzętu rolniczego,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu rolniczego,
 • posługiwania się językiem obcym oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji.
Skip to content