Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie stanowiska pracy; zapoznawanie się z programem pracy;
 • przygotowywanie maszyn służących do szycia odzieży i skór: sprawdzanie ich poprawności działania, dobieranie – dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki; odczytywanie rysunku modelowego odzieży;
 • dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich oraz rozpoznawanie ich właściwości konfekcyjnych;
 • zdejmowanie wymiarów z sylwetki lub odczytywanie ich z tabel pomiarów antropometrycznych; wykonywanie form oraz szablonów elementów odzieży i projektowanie ich układu na materiale odzieżowym;
 • obliczanie zużycia materiałów podstawowych i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu;
 • projektowanie sposobu wykonania węzłów konstrukcyjnych odzieży;
 • układanie szablonów na powierzchni rozłożonego materiału odzieżowego i obrysowywanie ich konturów;
 • wykrawanie elementów odzieży z materiałów podstawowych, watoliny lub wkładów ocieplających, podszewki;
 • kompletowanie elementów z dodatkami;
 • termiczne formowanie wybranych elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi;
 • wstępne łączenie podstawowych elementów odzieży i wykonywanie przymiarek na manekinie lub na sylwetce; usuwanie stwierdzonych wad w konstrukcji odzieży;
 • przygotowywanie maszyn szwalniczych: sprawdzanie ich ogólnego stanu technicznego, dobieranie igieł i ich zakładanie, przewlekanie nitek przez prowadniki i regulowanie parametrów ściegu;
 • szycie węzłów konstrukcyjnych odzieży i ich montowanie; pikowanie i podszywanie watoliny lub innych wkładów ocieplających, podszywanie podszewki; wykonywanie różnych prac
 • ręcznych w końcowej fazie procesu szycia; sprawdzanie poprawności wykonania połączeń nitkowych;
 • rozdrabnianie płatów skór zgodnie z modelem odzieży; układanie rozdrobnionych części i ich zszywanie, tworzenie błamu;
 • nakładanie błamu na deskę, rozciąganie i nabijanie sztyftów, zdejmowanie błamu po wysuszeniu;
 • układanie szablonów na powierzchni błamu lub na płatach skór licowych, obrysowywanie ich konturów i wycinanie elementów odzieży;
 • wykrawanie elementów odzieży z tkanin uzupełniających watoliny i podszewek, podklejanie krawędzi wybranych elementów;
 • prasowanie elementów i gotowej odzieży;
 • ustalanie lub współudział przy ustalaniu kosztów wykonania odzieży;
 • czyszczenie i oliwienie maszyn, porządkowanie stanowiska pracy.
Skip to content