Ładowanie...

Kontroluje stan techniczny kominów wolnostojących, przewodów kominowych oraz podłączeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych. Dba o utrzymanie ich w czystości, przeprowadza prace konserwacyjne. Czynności zawodowe wykonuje przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Może wykonywać drobne prace budowlane remontowo–rozbiórkowe. Wydaje opinie kominiarskie w zakresie stanu instalacji grzewczo–kominowych oraz wentylacyjnych, jak również ich projektów (pod warunkiem, że ma uprawnienia mistrza kominiarskiego).

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich:

  • wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych,
  •  wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych,
  • sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń
  • grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych,
  • sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.
Skip to content