Kamieniarz zajmuje się klinowaniem oraz obróbką ręczną i mechaniczną kamieni naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania określonego produktu końcowego. Kamieniarz może wykonać i montować proste elementy i konstrukcje kamienne, pomniki i nagrobki kamienne, zabezpieczać je przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych i nadawać połysk. Kamieniarz może wykonywać bardziej skomplikowane formy rzeźbiarskie, prowadzić roboty renowacyjne oraz konserwację elementów kamiennych.

Kamieniarz swój zawód wykonuje w pomieszczeniach oraz na zewnątrz pomieszczeń. W pomieszczeniach przygotowuje się materiały i elementy oraz wykonuje wyroby kamieniarskie, natomiast montaż i konserwacje na placach budów, w obiektach budowlanych i na cmentarzach. Zadaniem kamieniarza w procesie produkcji jest wybór odpowiedniego materiału, przygotowanie materiału poprzez rozcinanie bloków skalnych na płyty, obróbka płyt cięciem, frezowaniem, toczeniem, wierceniem, szlifowaniem, polerowaniem, płomieniowaniem, piaskowaniem, grawerowaniem, rzeźbieniem. Natomiast przy montażu i osadzaniu elementów kamiennych zadaniem jest: przygotowanie podłoża, zapraw, klejów i elementów kotwiących. Kamieniarz wykorzystuje w pracy narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym, jak również specjalistyczne maszyny do obróbki kamienia

Skip to content