Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

Zadania zawodowe:

 • wybór odpowiednich materiałów fotograficznych do wykonywanych zdjęć czarno-białych lub kolorowych;
 • przygotowywanie atelier fotograficznego do wykonywania zdjęć: wybór pleneru lub innegopomieszczenia do zleconych prac fotograficznych;
 • posługiwanie się różnymi typami aparatów fotograficznych, urządzeniami oświetlającymi i błyskowymi oraz światłomierzami przy wykonywaniu zdjęć;
 • kopiowanie stykowo negatywów;
 • obróbka negatywów i pozytywów oraz filmu odwracalnego (slajdów);
 • przygotowywanie roztworów, obliczanie i sporządzanie receptur roztworów stosowanych w obróbce materiałów światłoczułych;
 • sporządzanie odbitek i powiększeń wykonanych zdjęć;
 • wykonywanie prac retuszerskich i wykończeniowych zdjęć;
 • reprodukowanie zdjęć i fotograficznych dokumentów dzieł sztuki;
 • prowadzenie dokumentacji materiałów fotograficznych; ustalanie i kontrolowanie norm zużycia materiałów;
 • posługiwanie się powiększalnikami, kopiarką, obcinarkami, suszarkami i zegarami wyłącznikowymi;
 • obsługiwanie maszyn wywołujących klisze rentgenowskie;
 • obsługiwanie automatycznych wywoływarek negatywów oraz printerów pozytywowych (obsługa minilabów);
 • skanowanie negatywów i obróbka komputerowa zdjęć;
 • posługiwanie się komputerowymi programami fotograficznymi dla dalszego wykorzystywania zdjęć w poligrafii;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • naprawianie i konserwowanie aparatów i urządzeń;
 • kierowanie zespołem pracowników – ocenianie wykonanej przez nich pracy;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 • wykonywanie fotoreportaży dla agencji prasowych gazet i czasopism oraz osób prywatnych;
 • prowadzenie dokumentacji naukowej i technicznej wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, maszyn i urządzeń;
 • świadczenie usług w kryminalistyce, medycynie, astronomii, fizyce jądrowej i innych dziedzinach nauki.
Skip to content