R

Rolnik

Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. Zadania zawodowe: planowanie i organizowanie procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym; podejmowanie współpracy z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej i zwierzęcej; projektowanie zmianowania roślin, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i ekonomicznych; dobieranie i wykonywanie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym stosowanie …

Rolnik Read More »

Skip to content