Ładowanie...

Mechanik precyzyjny

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia precyzyjne mechaniczne, elektrotechniczne, pneumatyczne, hydrauliczne itp.; wykonuje i naprawia elementy urządzeń
precyzyjnych; monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych oraz ocenia jakość wykonywanych prac.

Zadania zawodowe:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń precyzyjnych takich jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki, rejestratory, blokady, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia sterowania gniazdami roboczymi, liniami montażowymi, pracą wentylatorów, suszarek, chłodnic itp.;
 • montowanie, demontowanie i uruchamianie mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz układów automatyki przemysłowej, w tym montowanie i naprawianie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz współpracowanie z serwisantami;
 • wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, korygowanie nastaw i ustawień urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
 • kontrolowanie parametrów oraz nastawianie urządzeń pomiarowych i sterujących;
 • montowanie, naprawianie i konserwowanie przyrządów pomiarowych i sterowniczych;
 • wykonywanie prób i badań diagnostycznych oraz naprawianie i regulowanie urządzeń mechaniki precyzyjnej i automatyki przemysłowej;
 • planowanie przeglądów mechanizmów precyzyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej;
 • wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymienianie płynów eksploatacyjnych urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
 • ocenianie jakości wykonanych prac z zakresu instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów oraz pracy wymaganych do produkcji i instalacji mechanizmów precyzyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki precyzyjnej.
Skip to content