• Montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice,
  zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki, rejestratory, blokady, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia sterowania gniazdami roboczymi, liniami montażowymi, pracą wentylatorów, suszarek, chłodnic itp.;
 • posługując się precyzyjnymi obrabiarkami do skrawania metali, narzędziami ślusarsko-montażowymi typu zegarmistrzowskiego oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
 • instalowanie i montowanie zespołów i elementów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • wykrywanie nieprawidłowości działania zespołów i elementów systemu sterowania;
 • demontaż i naprawa elementów i urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • wykonywanie prób i badań diagnostycznych, przeprowadzanie weryfikacji zużytych części oraz naprawa mechanizmów precyzyjnych;
 • wykonywanie elementów mechanicznych do przyrządów elektrycznych i elektronicznych oraz ich montaż w układzie;
 • skalowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po zainstalowaniu, naprawie, regulacji oraz konserwacji;
 • konserwacja, regulacja i stały nadzór nad urządzeniami;
 • określanie optymalnych warunków pracy urządzeń;
 • sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw;
  wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymiana płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • instalowanie i uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń i aparatury oraz urządzeń po naprawach głównych (kapitalnych);
 • organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
 • instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
  po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia praca na stanowiskach operatorów określonych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych lub stanowiskach montażu w zakładach produkujących ww. urządzenia;
 • prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.
Skip to content