M

Murarz-tynkarz

E-podręczniki: https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa E-materiały do języka obcego zawodowego: https://zpe.gov.pl/a/e-materialy-do-jezyka-obcego-zawodowego/DDXFxFlqD

Monter izolacji budowlanych

E-podręczniki: https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa E-materiały do języka obcego zawodowego: https://zpe.gov.pl/a/e-materialy-do-jezyka-obcego-zawodowego/DDXFxFlqD

Monter konstrukcji budowlanych

E-podręczniki: https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa E-materiały do języka obcego zawodowego: https://zpe.gov.pl/a/e-materialy-do-jezyka-obcego-zawodowego/DDXFxFlqD

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Celem pracy mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik – operator …

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Read More »

Mechanik precyzyjny

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia precyzyjne mechaniczne, elektrotechniczne, pneumatyczne, hydrauliczne itp.; wykonuje i naprawia elementy urządzeńprecyzyjnych; monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych oraz ocenia jakość wykonywanych prac. Zadania zawodowe: wytwarzanie części maszyn i urządzeń precyzyjnych takich jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki, rejestratory, blokady, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia sterowania gniazdami roboczymi, …

Mechanik precyzyjny Read More »

Monter izolacji przemysłowych

Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami. Zadania zawodowe: wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, …

Monter izolacji przemysłowych Read More »

Monter systemów rurociągowych

Buduje, konserwuje i utrzymuje w pełnej sprawności rurociągi górnicze, rurociągi powietrza sprzężonego, rurociągi odwadniania, wodne sieci przeciwpożarowe, rurociągi okrętowe, sanitarne, rurociągi instalacji: przeciwpożarowych, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociągi przemysłowe, itp.; montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła oraz urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich. Zadania …

Monter systemów rurociągowych Read More »

Skip to content