K

Kelner

Zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie. Zadania zawodowe: przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, tj.: przygotowanie (polerowanie) sztućców, szkła, porcelany oraz naczyń do wydawania potraw i napojów,nakrywanie stołów do konsumpcji z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe); udzielanie …

Kelner Read More »

Kucharz

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Zadania zawodowe: obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw; pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych; zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; ocena surowców, półproduktów i …

Kucharz Read More »

Krawiec

Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych. Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy; zapoznawanie się z programem pracy; przygotowywanie maszyn służących do szycia odzieży i skór: sprawdzanie ich poprawności działania, dobieranie …

Krawiec Read More »

Kaletnik

Wytwarza ręcznie lub maszynowo wyroby i galanterię ze skór, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz materiałów włókienniczych. Są to m.in. paski, paski do zegarków, wizytowniki, portfele, teczki, futerały, plecaki, torby, obroże dla psów. W ramach czynności zawodowych: sporządza dokumentację wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia (m.in.szkice modeli, szablony poszczególnych elementów wyrobu). Dobiera materiały (tj. skóry, tworzywa sztuczne, podszewki, materiały usztywniające) …

Kaletnik Read More »

Kamieniarz

Kamieniarz zajmuje się klinowaniem oraz obróbką ręczną i mechaniczną kamieni naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania określonego produktu końcowego. Kamieniarz może wykonać i montować proste elementy i konstrukcje kamienne, pomniki i nagrobki kamienne, zabezpieczać je przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych i nadawać połysk. Kamieniarz może wykonywać bardziej skomplikowane formy rzeźbiarskie, prowadzić roboty renowacyjne oraz konserwację elementów kamiennych. Kamieniarz swój zawód wykonuje …

Kamieniarz Read More »

Kominiarz

Kontroluje stan techniczny kominów wolnostojących, przewodów kominowych oraz podłączeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych. Dba o utrzymanie ich w czystości, przeprowadza prace konserwacyjne. Czynności zawodowe wykonuje przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.Może wykonywać drobne prace budowlane remontowo–rozbiórkowe. Wydaje opinie kominiarskie w zakresie stanu instalacji grzewczo–kominowych oraz wentylacyjnych, jak również ich projektów (pod warunkiem, …

Kominiarz Read More »

Kierowca mechanik

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego …

Kierowca mechanik Read More »

Skip to content