Jeździec

Wykonuje czynności związane z chowem i użytkowaniem koni; przygotowuje konie do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego; wykonuje czynności związane z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych. Zadania zawodowe: selekcjonowanie koni do różnych sposobów ich użytkowania: sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego; dobieranie sposobów postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych; wykonywanie czynności związanych …

Jeździec Read More »